МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ ЗА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕДИЦИНА
1182 получават електронната версия на "Health.bg". Може да се абонирате и вие като попълните своя e-mail адрес:

Годишен тематичен план

1. Брой 1/2012 – Неврология
2. Брой 2/2012 – Онкология
3. Брой 3/2012 – Онкология-ІІ
4. Брой 4/2012 – Нефрология и урология
5. Брой 5/2012 – Гастроентерология
6. Брой 6/2012 – Педиатрия
7. Брой 7/2012 – Акушерство и гинекология
8. Брой 8/2012 – Кардиология
9. Брой 9/2012 – Ендокринология
10. Брой 10/2012 – Респираторни заболявания