МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ ЗА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕДИЦИНА
1182 получават електронната версия на "Health.bg". Може да се абонирате и вие като попълните своя e-mail адрес:

Автори и събеседници 2014 година


Брой 1

Ендокринология
Ревматология
Акушерство и гинекология
Автори и събеседници 2013 година


Брой 9
Брой 8
Брой 7
Брой 6
Брой 5

• Д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС
• Д-р Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в "Спешна помощ"
• Проф. Ставри Тошков, изпълнителен директор на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – ЕАД
• Проф. Стоимен Иванов, председател на Дружеството по акушерство и гинекология, началник Клиника "Майчин риск", СБАЛАГ "Майчин дом"
• Доц. Виолета Димитрова, началник Клиника "Фетална медицина", СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД, София
• Д-р Мария Янкова, УБ "Лозенец"
• Д-р Антон Баев, завеждащ отделение по асистирана репродукция на МЦ "Афродита", София
• Доц. Боряна Слънчева, началник на Неонаталогична клиника, УСБАЛАГ "Майчин дом", ЕАД, София
• Проф. д-р Виктор Златков, изпълнителен директор на УСБАЛАГ "Майчин дом", София, зам.-декан на МФ при МУ, София
• Доц. Стоян Танчев, катедра "Акушерство и гинекология", МУ, Плевен
• Д-р Лъчезар Танчев, катедра "Акушерство и гинекология", МУ, Плевен
• Д-р Румен Велев, Втора АГ болница "Шейново"
• Доц. Явор Корновски, началник на Клиниката по гинекология, МБАЛ "Св. Анна", Варна
• Доц. д-р Дорина Асенова, ординатор в отделение АГ, болница "Лозенец", София
• Д-р Стефан Бузалов, МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, отделение "Акушерство и гинекология", Стара Загора
• Д-р Пламен Янев, МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, отделение "Акушерство и гинекология", Стара Загора
• Доц. Елина Трендафилова, Отделение по спешна кардиология към Клиника по кардиология, МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД, София
• Доц. Евгений Възелов, началник на Клиниката по диализно лечение в УМБАЛ "Александровска"

Брой 4

• Д-р Димитър Димитров, председател на Асоциацията на работодателите в здравеопазването, директор на УМБАЛ "Света Анна"
• Проф. Владимир Пилософ, Национална кардиологична болница
• Доц. Димитър Калайков, Специализирана болница за активно лечение на детски болести, секретар на Българската педиатрична асоциация
• Проф. Пенка Переновска, Клиника по педиатрия, УМБАЛ "Александровска", София
• Доц. Иван Гълъбов, ръководител на Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ, Варна
• Д-р Мартина Гълъбова, главен асистент, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ, Варна
• Проф. Мирослава Бошева, ръководител Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ, Пловдив
• Проф. Петко Минчев, Университетска детска клиника по белодробни болести – СБАЛББ "Св. София", София
• Д-р Татяна Ралчева, Секретар на Националното сдружение на педиатричните специалисти от извънболничната помощ
• Доц. Цоло Цолов, началник отделение "Ендоскопия", катедра с клиника УНГ при МУ, София, база УМБАЛ "Царица Йоанна" – ИСУЛ"
• Проф. Драган Бобев, директор на Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания, София
• Доц. Калинка Коприварова, детски ендокринолог
• Доц. Иван Литвиненко, ръководител на Катедра по педиатрия и началник на детска клиника, МУ, София
• Доц. Милко Сираков, Университетска болница "Майчин дом", София
• Доц. Ваня Недкова, ръководител на Катедра детски болести
• Д-р Ваня Миланова, гл. ас. Катедра по обща медицина, МУ, Плевен
• Д-р Емил Филипов, медицински директор на МЦ "Афродита", София

Брой 3

 

Брой 2

• Доц. Стоян Миланов, изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
• Проф. Людмила Матева, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София
• Проф. Никола Григоров, Втора МБАЛ, София
• Чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, Клиника по хирургия в УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ”
• Проф. Борислав Владимиров, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
• Доц. Мая Белитова, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
• Доц. Ваня Герова, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
• Доц. Деян Желев, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София
• Доц. Владимир Андонов, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив
• Д-р Мариета Симонова, началник на отделение, Клиника по гастроентерология, ВМА, София
• Д-р Асен Петров, гастроентеролог, Сити Клиник, София
• С. Илиев, Б. Стаменов, Д. Стойков, Л. Михайлова, М. Маринова-Сънкова, Ив. Петкова, УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Плевен
• Проф. Стефка Петрова, диетолог, национален консултант в Националния център по обществено здраве и анализи към МЗ
Брой 1

• Д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС
• Доц. д-р Георги Михайлов, национален консултант по клинична хематология
• Акад. д-р Маргарита Каменова, специалист по патоанатомия
• Проф. Д-р Данаил Петров, началник на Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ "Света София", МУ, София, национален консултант по гръдна хирургия
• Доц. д-р Жасмина Михайлова, началник на отделението по медицинска онкология във ВМА
• Доц. д-р Димитър Калев, д.м., началник на Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ "Света Марина", Варна
• Проф. д-р Г. Горчев, д.м.н., д-р Л. Танчев, д.м., Клиника по
• Д-р Антоанета Томова, началник на Отделение по химиотерапия, КОЦ, Пловдив
• Проф. д-р Златко Кълвачев, д.м.н., Военномедицинска академия
• Доц. д-р Юлиан Райнов, д.м., Клиника по хематология, ВМА, София
• Доц. д-р Жанет Грудева-Попова, д.м., зам.-директор по клиничните въпроси и ръководител на Клиниката по хематология и онкология, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
• Д-р Борис Димитров, началник на КОЦ, София
• Проф. д-р Камен Плочев, д.м.н., ръководител на Клиниката по инфекциозни болести, ВМА
• Проф. д-р Нина Гочева, проф. д-р Иванка Паскалева, доц. д-р Добрин Василев, д-р Илияна Петрова, Национална кардиологична болница
Автори и събеседници 2012 година

Брой 10

• Проф. Николай Петров, началник на Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на ВМА
• Доц. Явор Иванов, председател на Българското дружество по белодробни болести
• Доц. Денчо Османлиев, СБАЛББ „Св. София”
• Доц. д-р Коста Костов, началник на клиниката по белодробни болести във ВМА, София
• Доц. Камен Янков, МУ, Варна
• Доц. Димитър Попов, ръководител на клиника в Медицинския институт на МВР
• Доц. д-р Ваня Юрукова, д.м., зам. изпълнителен директор на СБАЛББ „Св. София” ЕАД
• Доц. Донка Стефанова, началник на клиника по туберкулоза в СБАЛББ „Св. София
• Доц. д-р Галина Кирова, завеждащ Клиника „Образна диагностика”, „Токуда Болница София”
• Доц. д-р Благой Маринов, проф. д-р Стефан Костянев, Катедра по патофизиология, МУ, Пловдив
• Д-р София Ангелова, СБАЛББ
• Д-р Лъчезар Манчев, Отделение по образна диагностика, УМБАЛ – Стара Загора
• Д-р Явор Вълков, педиатър, Център за спешна медицинска помощ, София - град
Брой 9

• Д-р Кунчо Трифонов, мениджър за България на международната консултантска компания в областта на здравеопазването и фармацевтичната индустрия IMS Health
• Проф. д-р Петър Панчев, председател на Българското урологично дружество
• Проф. д-р Митко Цветков, дмн, Клиника по урология, УМБАЛ "Александровска"
• Проф. д-р Боряна Делийска, дмн, Национален консултант по нефрология към МЗ, началник-клиника по нефрология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
• Доц. д-р Лидия Петкова, Клиника по урология, МБАЛ "Св. Анна", Варна
• Доц. д-р Марин Георгиев, Клиника по урология, УМБАЛ "Александровска"
• Доц. д-р Иван Дечев, дм, Катедра по урология, Медицински университет, Пловдив, Клиника по урология, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
• Доц. д-р Боряна Киперова, началник на Клиника по нефрология, УБ "Лозенец", София
• Доц. д-р Анелия Буева, Клиника по детска нефрология и диализа, МУ, София
• Д-р Марта Ортова, нефролог, Клиника по нефрология и трансплантация – УМБАЛ "Александровска"
• Проф. д-р Димитър Младенов, дмн, Медицински университет, Клиника по урология, УМБАЛ "Александровска"
• Доц. д-р Красимир Нейков, началник на Клиника по урология при Онкологична болница, София
• Д-р Антоанета Томова, началник на Отделението по медицинска онкология в Комплексния онкологичен център, Пловдив
• Д-р Васил Василев, Катедра по урология, МФ към МУ, София
• Д-р Александър Заимов, доц. д-р Петър Симеонов, Катедра по урология, МФ към МУ, София
• Доц. д-р Цветалина Танкова, дмн, Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология, МУ, София
Брой 8

• Проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в София и председател на Съвета на ректорите
• Доц. Иво Петров, избран за председател на Българското кардиологично дружество
• Проф. Нина Гочева, началник на клиниката по кардиология в Националната кардиологична болница
• Д-р Стефан Найденов, дм, д-р Теменуга Донова, дмн, Клиника по кардиология, КПВБ "Проф. Ст. Киркович", МУ, София
• Проф. Стефан Денчев, началник на Клиниката по кардиология, Александровска болница, Медицински университет, София
• Доц. Йото Йотов, дм, началник Отделение по обща кардиология, Първа кардиологична клиника, УМБАЛ "Св. Марина", Варна
• Доц. Мария Токмакова, дм, Кардиологична клиника, УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, Пловдив
• Проф. Владимир Пилософ, детски кардиолог, изп. директор на НКБ
• Доц. Божидар Финков, д-р Николай Стоянов, Клиника по кардиология УМБАЛ "Св. Анна", София
• Доц. Тошо Балабански, завеждащ Отделение по електрофизиология, Национална кардиологична болница
• Проф. Филип Ритер, завеждащ Клиниката по кардиология и департамента по електрокардиостимулация в Университетската болница в Бордо, Франция
• Гл. ас. д-р Мария Николова, МУ, София, Катедра "Хигиена, медицинска екология и хранене"
• Д-р Маргарита Цолова, Клиника по неврология, д-р Лъчезар Манчев, Отделение по образна диагностика, проф. Иван Манчев, Клиника по неврология, УМБАЛ, Стара Загора
• Д-р Валентина Вълчева, проф. Иван Манчев, д-р Никола Николов, д-р Пламен Цанев, д-р Румен Петков, д-р Теодора Манолова, д-р Лъчезар Манчев, д-р Велина Манчева, Катедра по неврология и психиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
• Д-р Мелания Радионова
• Д-р Галина Иванова
Брой 7

• Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание
• Доц. д-р Даниела Попова, дм, Клиника по метаболитни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”
• Доц. Калинка Коприварова, дм, педиатър ендокринолог
• Доц. Ивона Даскалова, д-р Цветелина Тотомирова, Клиника Ендокринология, ВМА
• Доц. Мария Орбецова, началник Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, МУ – Пловдив
• Проф. д-р Михаил Боянов, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София
• Д-р Петя Каменова, дм, Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”
• Проф. дмн Сабина Захариева, ръководител на Клиничен център по ендокринология, МУ – София
• Проф. д-р Боян Лозанов, ръководител на Клиниката по вътрешни болести в „Токуда болница София”
• Доц. Стоянка Владева, дм, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
• Д-р Родина Несторова, Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, член на Международната фондация по остеопороза
• Д-р Стоян Андреев, ревматолог „Токуда болница София”
• Д-р Любомир Маринчев, Клиника по ревматология към МБАЛ „Софиямед”
• Д-р Анастас Баталов, д-р Мариела Генева, д-р Иван Яков, д-р Згуро Баталов, МУ – Пловдив, Ревматологична клиника
• Доц. д-р Тройчо Троев, дмн, д-р Е. Конакчиева, д-р М. Георгиева
Брой 6

• Д-р Светлозара Илиева, директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”
• Проф. Стоимен Иванов, председател на Българското научно дружество по акушерство и гинекология
• Проф. Виктор Златков, д.м., акушер-гинеколог, изпълнителен директор на СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, София
• Доц. Милко Сираков, Университетска АГ болница „Майчин дом”
• Д-р Ралица Сенкова, ДКЦ „Асцендент”, София
• Доц. Светлозар Стойков, д.м., Акушерска клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, ръководител Акушерска клиника при СБАЛАГ „Света Марина”, Плевен
• Доц. Елиан Рачев, д.м., изпълнителен директор на Първа АГ болница „Света София”, председател на Българската асоциация по менопауза и андропауза
• Д-р Стефан Ковачев, ГПСМП-АГ „ГинАрт” ООД, Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМА
• Доц. Емил Ковачев, д.м., Катедра по акушерство и гинекология, МУ, Варна, Медицински център по асистирана репродукция „ВАРНА”
• Д-р Благовест Бечев, ПСАГБАЛ „Света София”
• Д-р Дорина Асенова, д.м., Клинична болница „Лозенец”
• Доц. Живка Карагьозова, акушер-гинеколог, Клиника по фетална медицина на Университетската АГ болница „Майчин дом”, София
• Д-р Иван Диков, завеждащ Диагностично-консултативния блок в САГБАЛ „Шейново”
• Доц. Асен Николов, ръководител катедра „Акушерство и гинекология”, МУ – София; д-р Нина Яръкова, гл. асистент, неонатолог; д-р Елена Павлова, докторант, СБАЛАГ „Майчин дом”, МУ – София
• Д-р Румен Велев, медицински директор на АГ „Шейново”
• Д-р Димитър Марков, д.м., СБАЛАГ „Майчин дом”, София
• Д-р Мажена Панова, акушер-гинеколог, завеждащ отделение „Патологична бременност”, І АГ болница „Света София”, София
• Д-р Георги Стаменов, Център за репродуктивно здраве „Надежда”
• Д-р В. Заркова, д-р Х. Иванчева, д- Х. Пъжева, д-р С. Тодоров, Антидопингов център, София
Брой 5

• Д-р Пламен Цеков, управител на НЗОК
• Проф. Людмила Танкова, Клиничен център по гастроентерология, началник отделение в Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", национален консултант по гастроентерология
• Проф. Никола Григоров
• Проф. Борислав Владимиров
• Проф. Искрен Коцев, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Св. Марина", Медицински университет, Варна
• Проф. Симеон Стойнов, началник на Клиника по гастроентерология1 КЦГЕ, МУ – София, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"
• Д-р Асен Петров – гастроентеролог, "Токуда Болница София"
• Доц. д-р Владимир Андонов, д.м., Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив
• Проф. Людмила Матева, началник на Клиниката по гастроентерология, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" – София
• Проф. Диана Стефанова-Петрова, гастроентеролог, УМБАЛ "Александровска"
• Доц. Красимир Антонов, д.м.н., Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Св. Иван Рилски" – София
• Доц. Ваня Герова, д.м., Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"
• Д-р Таня Гайдарска, Клиника по спешни вътрешни болести, отделение по гастроентерология, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
• Проф. Нина Гочева, ръководител на клиника в Националната кардиологична болница
• Доц. Георги Кобаков, управител на СБАЛОЗ "Д-р Марко А. Марков", Варна
• Д-р Валери Величков, ОПЛ, Брезник
Брой 4

1. Десислава Атанасова, министър на здравеопазването
2. Доц. д-р Евгений Генев, д.м., председател на Българската педиатрична асоциация
3. Доц. Пенка Переновска
4. Доц. Ива Стоева, д.м., педиатър ендокринолог, магистър ОЗ, завеждащ сектор "Скрининг и функционална ендокринна диагностика", СБАЛД "Иван Митев", МУ - София
5. Доц. Ваня Недкова, ръководител Катедра по педиатрия, гл. ас. В. Миланова – Катедра по обща медицина, МУ – Плевен
6. Доц. Мариана Маринова, ръководител на Катедрата по педиатрия, МУ – София
7. Д-р Тихомир Мустаков
8. Доц. Тодор Попов, Клиника по алергология, "Александровска" болница
9. Проф. Петко Минчев, д.м.н.
10. Проф. Мирослава Бошева
11. Доц. Христо Желев, Клиника по детска гастроентерология, СБАЛДБ – София
12. Доц. д-р Миглена Георгиева, д.м., детски гастроентеролог, многопрофилна специализирана детска клиника МБАЛ "Св. Марина" – Варна
13. Доц. Иван Гълъбов, ръководител Катедра по детски болести и медицинска генетика, МУ – Варна
14. Доц. Мая Константинова, МУ, София, Катедра по педиатрия, СБАЛДБ, Клиника по еднокринология, диабет и генетика
15. Ивайла Георгиева, клиничен психолог, Специализирана болница за лечение на деца с онкохематологични заболявания, доц. д-р Искра Христозова, д.м.н. началник на онкологично отделение
16. Проф. Владимир Пилософ, детски кардиолог, зам.-председател на Българската педиатрична асоциация, изпълнителен директор на МБАЛ "Национална кардиологична болница"
17. Д-р Мариела Генева-Попова, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ВМИ – Пловдив
18. Олга Томова-Куцарова, адвокат
Брой 3

• Доц. Галина Куртева, национален консултант по онкология и химиотерапия, СБАЛО по онкология, София
• Доц. д-р Димитър Калев, д.м., Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ "Света Марина", Варна
• Акад. д-р Маргарита Каменова, специалист по патоанатомия
• Доц. д-р Георги Байчев, Клиника по гръдна хирургия, ВМА, София
• Доц. Георги Михайлов, началник на Клиниката по хематология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София
• Доц. Бойко Коруков, хирург, изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", София
• Доц. Марин Георгиев, Клиника по урология, Александровска болница
• Проф. Петър Панчев, Клиника по урология, УМБАЛ "Александровска", председател на Българското дружество по урология
• Проф. Стефан Горанов, д.м.н., национален консултант по клинична хематология и ръководител на клиника по хематология към УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
• Д-р Веселина Горанова- Маринова, д.м., ръководител на българската научно-работна група за мултиплен миелом и главен асистент в клиниката по хематология към УМБАЛ "Св. Георги"
• Д-р Красимир Катерински, зав. Образна диагностика и зам.-директор на СБАЛО, главен асистент към Университетска болница по онкология
• Проф. Роберто Дженари, д.м., онкохирург
• Проф. Златко Кълвачев, началник на Център за диагностика на вируси във Веонномедицинска академия, София
• Д-р Мария Рачева, управител на Комплексния онкологичен център във Велико Търново
• Д-р Сотир Караниколов, управител на "КОЦ - Шумен" ЕООД
Брой 2

• Доц. Асен Дудов, председател на Българското онкологично дружество
• Проф. Иван Черноземски
• Д-р Борислав Димитров, управител на СБАЛОЗ – София
• Доц. д-р Здравка Валерианова, изпълнителен директор на "СБАЛ по онкология" ЕАД, София
• Д-р Антоанета Томова, началник на І ВО на КОЦ Пловдив
• Проф. Даниел Петров, началник на Клиниката по гръдна хирургия на УСБАЛББ "Света София", Национален консултант по гръдна хирургия
• Чл.-кор. проф. д-р Дамян Дамянов, д.м.н., началник на Клиника по хирургия, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"
• Д-р Снежина Янчева, началник "Образна диагностика" в СБАЛОЗ "Д-р Марко Марков", Варна
• Д-р Виолина Таскова, началник отделение по медицинска онкология и палиативни грижи, СБАЛОЗ "Д-р Марко Марков", Варна
• Д-р Росица Кръстева, специалности – Вътрешни болести и Онкология, председател на клуб "Млад онколог"
• Проф. д-р Виктор Златков, д.м., акушер-гинеколог, онколог, онколог, Университетска АГ болница "Майчин дом", София
• Проф. д-р Димитър Младенов, д.м.н., началник отделение "Обща урология", УМБАЛ "Александровска", София
• Доц. Красимир Нейков, началник Урологична клиника, Национална специализирана болница за активно лечение на онкоболни
• Проф. д-р Драган Бобев, управител на "Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София", ЕООД
• Д-р Марчела Колева, клиника по медицинска онкология, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", София
• Д-р Александрина Кленова, Клиника по лъчелечение, СБАЛО-ЕАД-София
• Д-р Владимир Бостанджиев, психиатър-психотерапевт, Александровска болница
• М. ф. Цветанка Вълчанова, началник на Болничната аптека на СБАЛХЗ – София
• Доц. Жанет Грудева, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив, ръководител на Клиника по онкология и хематология
• Доц. Елина Трендафилова, началник на Отделение по спешна кардиология при Клиниката по кардиология на МБАЛ "НКБ" ЕАД
• Д-р Марчела Живкова, общопрактикуващ лекар, София
Брой 1

• Проф. Иван Миланов, д.м.н., председател на Българското научно дружество по неврология
• Проф. д-р Параскева Стаменова, МБАЛНП "Св. Наум"
• Проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н., ръководител на Клиниката по функционална диагностика на нервната система при ВМА-София, професор по неврология към МФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
• Доц. д-р Любомир Хараланов, началник на Клиниката по неврология, МБАЛ "Национална кардиологична болница"
• Доц. Венета Божинова, д.м., Клиника за нервни болести при деца, МБАЛНП "Св. Наум", София
• Проф. д-р Лъчезар Трайков, д.м.н., ръководител на Катедра по неврология, УМБАЛ "Александровска", София
• Проф. д-р Захари Захариев, д.м.н., началник на Клиника по нервни болести, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
• Проф. Иван Миланов, изпълнителен директор на УМБАЛНП "Св. Наум", София
• Д-р Велина Гергелчева, гл. Асистент в Клиниката по нервни болести, УМБАЛ "Александровска", секретар на Българското дружество по невромускулни заболявания
• Проф. Ивайло Търнев, началник на Клиника по нервни болести, УМБАЛ "Александровска", председател на Българското дружество по невромускулни заболявания
• Доц. д-р Красимир Генов, началник на Клиниката по неврология във ВМА, София
• Доц. Бойко Стаменов, началник на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ "Д-р Георги Странски", Плевен, ръководител на Катедра по неврология и неврохирургия на Медицински университет, Плевен
• Доц. д-р Ара Капрелян, д.м., ръководител на Първа клиника по нервни болести, "Св. Марина", Варна
• Д-р Димитър Петров, "Семеен лекар на годината"
• Илиана Паунова, генерален мениджър на ГлаксоСмитКлайн България
• Доц. Тройчо Троев, д.м.н., началник на Клиника "Физикална и рехабилитационна медицина", ВМА, София
Автори и събеседници 2011 година

Брой 1

• Д-р Красимир Кушев, директор на Столична регионална здравна инспекция
• Д-р Николай Шарков, председател на УС на Българския зъболекарски съюз, член на ръководството на Световната федерация на денталните лекари, директор в борда на Съвета на европейските зъболекари
• Д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", община Бургас
• Д-р Георги Гелев, директор на Центъра за спешна медицинска помощ, София
• Доц. Андрея Андреев, дм, съдов хирург, зав. отделение "Съдова хирургия", болница "Св. Иван Рилски", Ст. Загора, вицепрезидент на Международния колеж по ангиология (Ню Йорк)

Брой 2

• Доц. Златица Петрова, директор на ИА "Медицински одит"
• Д-р Димитър Ленков, главен секретар на Българския лекарски съюз
• Евгения Адърска, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и зам.-председател на Националната пациентска организация
• Проф. Димитър Чавдаров, невролог
• Милен Драгневски, изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"
• Милка Василева, председател на УС на Българската асоциация по здравни грижи
• Д-р Александър Иванов, ЗД "БУЛ ИНС" АД
• Доц. Майда Тихолова, национален консултант по инфекциозни болести и ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в МУ, София
• Доц. Иво Петров, ръководител на отделение по кардиология в Токуда Болница София
• Д-р Н. Хаджипетров, гл. асистент в КТВБМЗ, кардиолог, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ – ЕАД", София
• Доц. Анелия Буева, ръководител на Клиниката по детска нефрология в Университетската педиатрична болница
• Д-р Родина Несторова, ревматолог, ДКЦ 17
• Проф. Тодор Кантарджиев, зам.-директор на Националния център по заразни и паразитни болести, председател на Българската асоциация на микробиолозите

Брой 3

• Проф. д-р Цекомир Воденичаров, управител на Здравноосигурителен фонд "Медико-21"
• Георги Ангелов, старши икономист в институт "Отворено общество"
• Лъчезар Богданов, икономист от Industry Watch
• Д-р Нели Нешева, управител на НЗОК
• Христо Григоров, председател на Българския червен кръст
• Доц. Любомир Спасов, директор на Университетска болница "Лозенец", София
• Проф. Огнян Бранков, началник на секция "Детска хирургия" в Института "Пирогов"
• Доц. Георги Михайлов, началник на Клиниката по хематология към Националната болница за лечение на хематологични заболявания
• Д-р Наталия Темелкова, ендокринолог, Александровска болница
• Проф. Димитър Чавдаров, невролог

Брой 4

• Д-р Даниела Петрова, председател на сдружение "Български лекари за европейски стандарт на специализация"
• Д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС
• Д-р Янчо Делчев, онкогинеколог, V МБАЛ, София
• Доц. Георги Михайлов, началник на Клиниката по хематология към Националната болница за лечение на хематологични заболявания
• Ст. н. с. д-р Георги Иванов, д. м. н.
• Д-р Любомир Киров, председател на НСОПЛБ
• Доц. д-р Георги Паскалев, ректор на МУ – Пловдив и ръководител на Катедрата по гръдна хирургия
• Доц. Нина Гочева, ръководител на клиника в Националната кардиологична болница
• Д-р Стефан Константинов, министър на здравеопазването
• Доц. Калинка Коприварова, национален консултант по детска ендокринология, началник на клиниката по диабет в Университетската педиатрична болница, София
• Д-р Х. Иванчева, Антидопингов център, София
• Д-р Х. Пъжева, Антидопингов център, София
• Проф. Емил Янев, главен художествен ръководител на женски хор "Христина Морфова"

Брой 5

• Д-р Ивайло Ваклинов, експерт по системи за болнично лечение, съветник на министъра на здравеопазването
• Д-р Нели Нешева, управител на НЗОК
• Проф. ген. Стоян Тонев, началник на Военномедицинска академия, София
• Д-р Георги Георгиев, управител на МБАЛ, Червен бряг
• Адриан Стоев, председател на Българска асоциация "Диабет"
• Георги Ангелов, старши икономист в институт "Отворено общество"
• Д-р Корнелия Коцева, MD, PhD, Imperial College London
• Доц. Любомир Хараланов, ръководител на клиниката по неврология в Националната кардиологична болница
• Д-р Веселка Гергова, секретар на Българската лига по хипертония, главен асистент КПВБ, Медицински университет, София, кардиолог в УМБАЛ "Александровска"
• Д-р Елена Кинова, Клиника по кардиология, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"
• Доц. Нина Гочева, ръководител на клиника в Националната кардиологична болница

Брой 6

• Д-р Стефан Константинов, министър здравеопазването
• Теменужка Петкова, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция
• Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата
• Евгения Адърска, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания
• Д-р Ваньо Шарков, зам.-председател на Комисията здравеопазване в Народното събрание
• Д-р Пламен Цеков, член на Комисията по здравеопазване в НС
• Д-р Димитър Димитров, директор на УМБАЛ "Св. Анна", София, и председател на Асоциацията на работодателите в болничното здравеопазване
• Д-р Недялка Митова, директор на Онкодиспансер, Пловдив
• Проф. д-р Цекомир Воденичаров, председател на здравноосигурителен фонд "Медико-21" и на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт
• Александър Александров, председател на Сдружението на медицинските фелдшери
• Доц. д-р Златица Петрова, изпълнителен директор на "Медицински одит"
• Херман Рекуард, член на управителния съвет на "Сименс" и главен изпълнителен директор на "Сименс Здравеопазване"
• Проф. д-р Иван Митов, д. м. н., ръководител на Катедра по медицинска микробиология в МУ, София
• Доц. д-р Людмила Боянова, д. м. н., Катедра по медицинска микробиология
• Д-р Живко Стоянов, ръководител на лаборатория към Швейцарския параплегичен научен институт в Нотвил, преподавател в Медицинския факултет на университета в Берн
• Илия Пашов, изпълнителен директор на Актавис България

Брой 7

• Доц. Силви Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по трансплантации
• Иван Димитров, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания
• Д-р Лучия Добрева, държавен експерт в Дирекция "Медицински дейности" към Министерството на здравеопазването
• Проф. д-р Венцеслав Бусарски, д.м.н., началник на Клиниката по неврохирургия в Университетската болница "Св. Иван Рилски" и ръководител на Катедрата по неврохирургия в МУ-София
• Д-р Валери Цеков, изпълнителен директор на Здравноосигурителна компания "Надежда" АД
• Павел Александров, директор на Фонда за лечение на деца
• Благой Миров, началник-отдел "Електронно здравеопазване" в Министерството на здравеопазването
• Доц. д-р Жанет Грудева-Попова, зам-директор по диагностично-лечебна дейност, началник Клиника по онкология и хематология, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
• Д-р Борислав Георгиев, Национална кардиологична болница

Брой 8

• Проф. д-р Асен Гудев, председател на Българското кардиологично дружество, ръководител на клиниката по кардиология в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"
• Доц. Нина Гочева, ръководител на клиника в Националната кардиологична болница
• Доц. Стефан Денчев, началник Клиника по кардиология, Александровска болница, Медицински университет, София, Катедра по вътрешни болести
• Доц. Федя Николов, Клиника по кардиология, МУ, Пловдив
• Доц. Владимир Пилософ, детски кардиолог, директор на Националната кардиологична болница
• Доц. Маргарита Цонзарова, национален консултант по детска кардиология, ръководител на клиника в Националната кардиологична болница
• Доц. Божидар Финков, национален консултант по инвазивна кардиология, ръководител на клиника в УМБАЛ "Св. Анна", София
• Доц. Иво Петров, ръководител на клиниката по кардиология в Токуда Болница София, председател на Дружеството по ендоваскуларна терапия
• Д-р Йото Йотов, Първа клиника по кардиология, УМБАЛ "Св. Марина", Варна
• Д-р Светослав Йовев, председател на Сдружението по електрокардиостимулация и електрофизиология в България
• Доц. Юлия Джоргова, ръководител на Клиниката по кардиология в столичната университетска болница "Св. Екатерина"
• Проф. Джон Кам, ръководител на департамента за сърдечно-съдови заболявания в университета Сейнт Джордж" в Лондон
• Проф. Пол Дориан, Клиника по кардиология в Университета на Торонто, отделение по диагностика и лечение на аритмиите
• Д-р Сотир Марчев, изпълнителен директор на СБАЛК – Плевен
• Проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет, София
• Милка Василева, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
• Доц. д-р Димитър Калев, ръководител на Клиника по медицинска онкология в УМБАЛ "Света Марина" – Варна
• Проф. Данаил Петров, национален консултант по гръдна хирургия, ръководител на клиника в Университетската специализирана болница за активно лечение на белодробни болести "Света София"

Брой 9

• Доц. д-р Цветалина Танкова, ръководител на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ, Медицински университет, София
• Доц. д-р Мария Орбецова, д.м., началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ "Св. Георги", МУ, Пловдив
• Доц. Владимир Христов
• Доц. Калинка Коприварова, Университетска СБАЛ по детски болести, София
• Доц. д-р Здравко Каменов, началник на Клиниката по ендокринология в Александровска болница
• Доц. Кирил Христозов, д.м., Клиника по ендокринология, МБАЛ "Св. Марина", Варна
• Доц. д-р Малина Петкова, ръководител на клиника в УМБАЛ "Св. Анна", София
• Доц. Арман Постаджиян, Клиника по кардиология, Университетска болница "Св. Анна", София
• Д-р Адриан Стоев, председател на Българска асоциация "Диабет"
• Д-р Красимира Христова, Национална кардиологична болница
• Проф. Алфред Приц, ректор на Зигмунд Фройд Университет, Виена
• Д-р Георги Чалдъков, Лаборатория по клетъчна биология, Медицински университет, Варна

Брой 10

• Доц. Майда Тихолова, Национален консултант по инфекциозни болести, ръководител на Катедра инфекциозни болести, МУ, София
• Проф. д-р Тодор Кантарджиев, Национален консултант по микробиология, зам.-директор на НЦЗПБ
• Доц. д-р Людмила Боянова, д.м.н., Катедра медицинска микробиология, София
• Проф. Иван Митов, ръководител на Катедра по микробиология, Медицински университет, София
• Проф. д-р Марияна Стойчева, д.м.н., ръководител Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ, Пловдив
• Доц. д-р Камен Плочев, началник на Клиниката по инфекциозни болести във ВМА, София
• Проф. Татяна Червенякова, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ, София, директор на Болницата по инфекциозни паразитни и тропически заболявания
• Доц. д-р Марина Ненова, д.м., ръководител Катедра "Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина", ФОЗ, МУ, Варна, Началник инфекциозна клиника, МБАЛ "Св. Марина" ЕАД, Варна
• Проф. д-р Нели Попиванова
• Д-р Нина Янчева, главен асистент в Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ, София, отделение за пациенти с придобита имунна недостатъчност при СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров"
• Проф. д-р Олег Хинков, д.м.н.
• Д-р Валентина Григорова, кардиолог на самостоятелна практика
• Д-р Румен Тихолов, МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Козлодуй
• Д-р Александър Ангелов, медицински директор на "Ресбиомед"
• Владимир Мисик (Quintiles)