МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ ЗА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕДИЦИНА
1182 получават електронната версия на "Health.bg". Може да се абонирате и вие като попълните своя e-mail адрес:
Месечно безплатно издание
Тираж: 10 000
Обем: 60 стр. + 4 корици
Аудитория: доставя се лично до избрани
лекари и аптеки в цялата страна

Тарифа лева
A4
1 960
1/2 A4
1 240
3-та корица
2 850
2-ра корица
3 360
4-та корица
3 900
поставяне на вложка за 1 бр. за цял тираж
0.12
лого
2 140

Надбавки  
дясна страница
+20%
брандиране на тема/страница
по договаряне

Отстъпки за обем  
от 1 600 лева до 4 000 лева
3%
от 4 001 лева до 8 000 лева
5%
от 8 001 лева до 12 000 лева 7%
над 12 001 лева по договарянв


Всички посочени цени са без вкл. ДДС
Рекламната тарифа е в сила от 01.01.2013 г.

1574 София,
бул. "Шипченски проход" № 65, ет.2
тел. 02/ 43 97 300 - администрация
тел. 02/ 43 97 301 – печатни медии
тел. 02/ 43 97 302 – електронни медии
тел. 02/ 43 97 303 – рекламен отдел
факс: 02/ 43 97 304
мобилен тел. : 0887 60 80 80
отдел "Реклама": 0887 93 98 89